Vadovo įtaka įmonės socialinės atsakomybės aspektui

Šiuolaikinių verslo praktikų kontekste socialinė atsakomybė tampa neatsiejama įmonių veiklos dalimi. Vadovui tenka svarbus vaidmuo integruojant šį aspektą į įmonės strategiją ir formuojant jos ilgalaikę viziją. „WFDM“ įkūrėjas Mantvydas Matthew Narusevicius mums padės suprasti, kaip vadovas gali aktyviai prisidėti prie socialinės atsakomybės integravimo į įmonę ir pateiksime sėkmingų įmonių pavyzdžių, kurios pasižymi efektyviu šios srities įgyvendinimu.

Kaip visada, reikia pradėti nuo organizacijos misijos bei vizijos. Vadovas turi daryti įtaką įmonės vizijų ir misijų formavimui, kurios atspindės ne tik verslo tikslus, bet ir įsipareigojimą bendruomenės gerovei. Socialinės atsakomybės įtraukimas į įmonės misiją padės kurti ilgalaikę vertybių sistemą. Žinoma, kad prie to turi prisidėti visa organizacija, todėl lyderiui svarbu skatinti darbuotojus įsitraukti į tokią veiklą. Tai gali būti skatinama teikiant darbuotojams galimybes dalyvauti labdaros veiklose arba įgyvendinant socialinius projektus, kurie atspindi įmonės įsipareigojimą aplinkai ir bendruomenei. Atsakingas asmuo turi inicijuoti ir vadovauti kūrybiniam socialinio poveikio veiklos planui. Tai gali apimti paramos teikimą vietinėms labdaros organizacijoms, aplinkos apsaugos projektų rėmimą ar kitas veiklas, kurios skatina socialinės gerovės plėtrą. Vadovas turi užtikrinti, kad įmonės veikla būtų subalansuota ir atitiktų socialinius, etinius ir aplinkosaugos standartus. Tai padės kurti ilgalaikę organizacijos vertę.

Kaip teigia Mantvydas Matthew Narusevicius https://businessnow.mt/wfdm-ceo-mantvydas-narusevicius-calls-for-better-communication-between-government-and-business-owners/ , tai skaidrumas yra esminis faktorius kuriant kultūrą, kuriai socialinė atsakomybė iš tiesų rūpi. Vadovas turi užtikrinti, kad visi šios veiklos rezultatų ir pažangos duomenys būtų prieinami visuomenei. Tai padės įmonės įvaizdžiui ir skaidrumui. Jeigu darote kažką iš tiesų gero, tai nebijokite tuo pasigirti visiems. Nors realybėje taip elgiasi visos organizacijos.

Dabar manome, jog būtų verta pateikti praktinių pavyzdžių. Tai įmonės, kurios įrodo, jog socialinė atsakomybė jiems iš tiesų svarbi sritis. Mūsų manymų, būtent šios įmonės čia yra aktyviausios.

Pirmiausia reikėtų pakalbėti apie „Patagonia“. Ši Kalifornijoje įsikūrusi sporto prekių parduotuvė garsėja savo įsipareigojimu aplinkai. „Patagonia“ deda daug pastangų tam, kad sumažintų daromą ekologinę žalą ir skatintų tinkamą vartojimą. Tai integruojama į įmonės marketingo strategiją ir ne be reikalo, nes tai vertybė bei požiūris, kurį akcentuoja įmonės vadovas.

Kitas akivaizdus pavyzdys yra tarptautinė kompanija „Unilever“, kuri įsipareigojo kurti tvarią ateitį. Tai apima ne tik produktų gamybą, bet ir socialinių programų įgyvendinimą, skirtų skatinti socialinį teisingumą tiek pačioje organizacijoje, tiek ir už jos ribų.

Nuo kiekvienos parduotos batų poros, TOMS įsipareigoja padovanoti kitą porą batų tiems, kurie jos patys įpirkti negali. Šis modelis tapo integralia įmonės verslo strategija, o vadovas aktyviai skatina šią socialinę atsakomybę.

Vadovo įtaka yra lemiamas veiksnys skiepijant socialinės atsakomybės kultūrą įmonėje. Jis turi būti tas asmuo, kuris vadovauja įmonės vertybėms ir kuria bendrą viziją, kurioje svarbi vieta skiriama socialinės atsakomybės principams. Jis turi inicijuoti veiksmus, kurie skatina darbuotojus įsitraukti į socialinę veiklą ir turi būti aktyvus formuojant socialinio poveikio veiklos planą. Galutinė mintis yra ta, kad socialinė atsakomybė turi ilgalaikę įtaką įmonės sėkmei. Mantvydas Matthew Narusevicius pabrėžia, kad kurie sugeba tinkamai integruoti socialinę atsakomybę, kuria ne tik pelningą, bet ir etišką verslą, kuris yra gerbiamas tiek darbuotojų, tiek visos visuomenės. Toks veikimas skatina darnaus verslo modelius, kurie padeda įmonėms išlikti konkurencingais ir prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Tad, vadovams ir organizacijoms, sėkmingai įgyvendinantiems socialinės atsakomybės aspektus, atveriamas kelias į ilgalaikę ir tvarią ateitį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *